เรื่องราวการสืบสานตำนานกีฬาเรือยาว


เรื่องราวการสืบสานตำนานกีฬาเรือยาวทีมเรือพายหญิง มหาวิทยาลัยชินวัตร คว้าอันดับ 4 ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 มาครอง รวมทั้งยังถือเป็นการร่วมสืบสานการแข่งขันเรือยาว ที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ชายเท่านั้น การแข่งเรือยาวกับผู้หญิง เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเข้ากัน แต่ชมรมเรือพายมหาวิทยาลัยชินวัตร กลับมีสมาชิกเป็นผู้หญิงทั้งหมด และยังเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จึงเป็นที่มาของฉายา “นางฟ้าสายน้ำ” และในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 หรือ กันเกราเกมส์ ก็สามารถคว้าดับที่ 4 มาครอง กีฬาเรือยาว เป็นกิจกรรมที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน แสดงให้เห็นถึงความผูกพันธ์ระหว่างสายน้ำกับชีวิต ก่อให้เกิดวิวัฒนาการถึงขั้นเป็นกีฬาแข่งขันนานาชาติ ในปี 2531 ความท้าทายที่จะให้ใบพายทั้งสิบ ไปด้วยกันอย่างพร้อมเพรียง คือ จุดเด่นของกีฬาเรือยาว และเป็นสิ่งที่ทำให้สมาชิกในทีม มุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อม พร้อมกับรักษาผลการเรียนให้ออกมาดี เรือยาวมรดกวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ กับการสืบสานต่อของเยาวชนคนรุ่นใหม่ นับเป็นก้าวแรกที่จะนำพากีฬาเรือยาวของประเทศไทย ให้มีโอกาสฉายแววเด่นในเวทีระดับนานาชาติ รอคอยเพียงผลจากการฝึกซ้อมจากเมล็ดพันธุ์เล็กๆ ให้เติบโตกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ในวันข้างหน้าน่าสนใจสุดๆไปเลย